Curas Psychologiepraktijk

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2008 is de eerstelijns psychologische hulp opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. De vergoedingen zijn met ingang van 1 januari 2012 helaas fors afgenomen vanwege de bezuinigingen die minister Schippers van VWS heeft doorgevoerd. Dit betekent dat vanaf 2012 de eerste vijf consulten (al dan niet gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de basisverzekering.

ME psychologie vindt het belangrijk dat u goede zorg ontvangt tegen de laagst mogelijke prijs en heeft daarom contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Om helder te hebben hoeveel er vergoed wordt, wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en/of dit na te kijken in uw polisvoorwaarden.

Nota bene: eerstelijns psychologische hulp valt in de categorie hulpverlening waarbij eerst het eigen risico wordt opgemaakt. Pas nadat het eigen risico is opgemaakt (350 euro), gaat de vergoeding in. Tevens is er een wettelijke eigen bijdrage van 20 euro per gesprek.